Informacje prawne

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

2Bsport.pl

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu Internetowego www.2bsport.pl (dalej Sklep Internetowy) w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Bogusława Bednarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowa Bogusław Bednarek” z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Rynek 3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP: 627-000-03-32 oraz numerze Regon: 003479180 dalej zwanego „Sprzedawcą”, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę obejmują: adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny Klienta (adres dostawy).

 3. Dane osobowe, które Klienci powierzają Sprzedawcy przetwarzane są:

  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych Zamówień;

  2. w celu realizacji składanych Zamówień na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;

  3. w celu rozpatrywania składanych przez Klientów reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym.

 5. Powierzając Sprzedawcy dane osobowe Klient ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie rejestracji można samodzielnie edytować i usuwać. Klient może również zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@2bsport.pl z adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.

 

§ 2

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

 4. dokładne i aktualne,

 5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

 6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

 7. bezpiecznie przechowywane,

 8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

 

§ 3

DANE ZWIAZANE Z PRZEGLĄDANIEM STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Sprzedawca zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego przez odwiedzających, takie jak liczba i źródło wizyt, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Sprzedawca nie łączy takich informacji z danymi osobowymi odwiedzających i nie wykorzystuje ich do ich identyfikacji.

 2. Sprzedawca wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem ruchu internetowego w ramach strony internetowej Sklepu Internetowego, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Sklepie Internetowym oraz ulepszaniem zawartości Sklepu Internetowego i jakości świadczonych usług.

 3. Sprzedawca stosuje pliki typu cookie (tzw. ciasteczka). Pliki tego typu umożliwiają lepsze dostosowanie strony internetowej Sklepu Internetowego do indywidualnych zainteresowań i preferencji odwiedzających i Klientów.

 4. Strona internetowa Sklepu Internetowego wykorzystuje następujące rodzaje plików typu cookie:

 5. Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445) ustawienia przeglądarki umożliwiające zapisywanie ciasteczek są jednoznacznie z ich akceptacją.

 6. Jeżeli odwiedzający stronę internetową Sklepu Internetowego chcą zmienić ustawienia przeglądarki, proszę skorzystać z poniższych instrukcji dla wybranego oprogramowania:

  1. Google Chrome

   http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  2. Mozilla Firefox

   http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  3. Microsoft Internet Explorer

   http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies

  4. Opera

   http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (tekst oryginalny)

   http://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.opera.com%2Fhelp%2Ftutorials%2Fsecurity%2Fprivacy%2F (tekst przetłumaczony na język polski z wykorzystaniem tłumacza Google)

  5. Apple Safari

   http://support.apple.com/kb/ht1677 (tekst oryginalny)

   http://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fsupport.apple.com%2Fkb%2Fht1677 (tekst przetłumaczony na język polski z wykorzystaniem tłumacza Google)

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Odwiedzający stronę internetową Sklepu Internetowego może w dowolnym czasie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Sprzedawca wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

 2. Klient Sklepu Internetowego może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o zmianę, aktualizację lub usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

 3. Kontakt ze Sprzedawcą następuje drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@2bsport.pl

 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 10.02.2014 roku.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionej polityki.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie